Web SMS

Skicka och ta emot SMS på webben, till en eller många oavsett var du är.

Web SMS är det snabbaste och enklaste sättet att komma igång med SMS i datorn. Eftersom Web SMS är en molntjänst är allt du behöver en dator med webbläsare. Du kan logga in var som helst, när som helst, så länge du har tillgång till Internet.

Vi har designat Web SMS för att vara enkelt att använda, utan att ge avkall på funktionalitet eller tillförlitlighet. Vi har sett till att du kan skicka till grupper, använda mallar eller filtrera svaren i inboxen. Allt före att göra det lite enklare för dig.

Registrera gratis testkonto

Direkt från webbläsaren – Web SMS är en ren molntjänst som du når genom din webbläsare. Du behöver inte installera någon plug-in för att kunna utnyttja Web SMS. Web SMS fungerar med de flesta webbläsare.

Skicka SMS – Du kan skicka ett meddelande till hur många mottagare du vill genom att lägga till flera mottagare eller adressera det till en adresslista.

Ta emot SMS – Med ett dedikerat mobilnummer kan du ta emot SMS till din egen inbox på webben. Numret kan vara ett vanligt mobilnummer eller ett kortnummer med fem siffror. Vi hjälper

Skicka 2-vägs SMS – Du kan skicka 2-vägs SMS som dina mottagare kan svara på. 2-vägs SMS håller reda på vilket SMS ett svar gäller även om du skickat flera SMS till samma mottagare. Bra om du till exempel vill ha svar med en bekräftelse.

Långa SMS – 160 tecken räcker inte alltid. Därför kan du skicka långa meddelanden med Web SMS, upp till 804 tecken.

Mallar – I Web SMS skapar du lätt textmallar för meddelanden som du skickar ofta. Då slipper du skriva in texten gång efter gång.

Inbox och Outbox – Precis som för epost har du en inbox och en outbox för dina SMS. En fördel är att du alltid kan se vad du har skickat och vad som kommit till dig.

Välj avsändare – Du kan själv välja vilken avsändare som ska visas för mottagaren. Ett avsändarnamn kan bestå av siffror och eller bokstäver. Till exempel kan du använda ditt företagsnamn som avsändare.

Adressbok – Med den inbyggda adressboken hanterar du kontakter. Du kan skapa grupper och undergrupper för att snabbare och enklare kunna skicka till många samtidigt. Varje kontakt kan ha flera adresser eller nummer.

Importera kontakter – Om du har många kontakter kan du importera dem istället för att skriva in dem för hand.

Global täckning – Du kan skicka SMS till 6 miljarder abonnenter i 243 länder.