SMS-marknadsföring

SMS marketing - woman with phone and coffee

Mobil kommunikation direkt i 6 miljarder abonnenters händer.

SMS-marknadsföring erbjuder snabb, enkel och effektiv kommunikation för konsumetkampanjer. Över 90% av alla SMS blir lästa inom tre minuter. Ingen annan kanal kan komma i närheten av det. Riktad SMS-marknadsföring är ett kostnadseffektivt tillägg till traditionella kanaler, och mobilt per definition. Den levererar ditt meddelande direkt till konsumenternas händer med erbjudanden som driver försäljning.

Inkommande SMS används av företag för att skaffa nya kunder. Ofta används det tillsamman med ett kortnummer som konsumenter kan SMS:a till. Vi evererar både dedikerade och delade kortnummer till de flesta länder som har kortnummer.

Utgående SMS-marknadsföring används för att engagera konsumenter och driva försäljning i affär och i e-handel. Kuponger, riktade erbjudanden, en vänskaplig påminnelse om en pågående rea-kampanj, eller en inbjudan till ett event. Det finns oändliga möjligheter att aktivera och engagera konsumenter och kundklubbsmedlemmar med hjälp av SMS.

Integration med CRM-system och kampanjsystem gör det möjligt att utnyttja existerande kunddatabaser och kommunikationsflöden. Det går att skräddarsy meddelanden till specifika kundsegment och att med stor precision rikta erbjudanden till utvalda kunder. Vi tillhandahåller SMS-integration via våra API:er.

Mobil kundkommunikation

En intelligent plattform för automatiserad och flexibel kommunikation Vår ansats att erbjuda adaptiva lösningar för kommunikation byggda på en b...

Mobil kundkommunikation

Web SMS

Skicka och ta emot SMS på webben, till en eller många oavsett var du är. Web SMS är det snabbaste och enklaste sättet att komma igång med SM...

Web SMS

Boka en demo