Mobil kundkommunikation

En intelligent plattform för automatiserad och flexibel kommunikation

Vår ansats att erbjuda adaptiva lösningar för kommunikation byggda på en beprövad, skalbar och horisontell plattform låter hela organisationen dra nytta av fördelarna. Oavsett om lösningen är en kommunikationsplattform för många olika syften eller till för att lösa ett enda behov så hjälper vi våra kunder att förbättra kundupplevelsen och minska kostnaderna.

Etablera en grund för effektiv kommunikation

Skalbarhet genom volym, funktion och användare erbjuder effektivitet i verksamheten och undviker dubbelarbete i olika organisationsdelar. det ger dig en grund för mätbar personifierad och automatiserad kommunikation.

En partner för aktivering av meddelandetjänster

Med vår djupa expertis inom integrerade messaging-lösningar också i de mest komplexa miljöer, kan vi säkerställa att våra lösningar levererar en solid grund för bättre kommunikation.

Säkerställ bästa möjliga prestanda

Beprövad i mer än 100 stora integrationer hos Nordens största företag – vår plattform säkerställer högsta möjliga tillgänglighet och prestanda för kritiska tillämpningar genom sin design.

Dra nytta av en oberoende plattform

Lösningar för olika branscher inklusive, detaljhandel, försäkring, bank och finans, logistik och sjukvård delar en gemensam basplattform. Du drar nytta av den gemensamma funktionaliteten genom färre projektspecifika krav och minskad utveckling.

Förlita dig på vår support och drift

Vårt fokus på support och förvaltning säkerställer kvaliteten i drift och leverans.

Nå hela världen

Genom vårt starka nätverk av partners och operatörer når du 6 miljarder abonnenter runt om i världen.

Workflows

Kraftfulla och dynamiska workflows adderar intelligens för automatiserad kommunikation

SMS och röstuppringning

2-vägs SMS och automatiserad röstuppringning med svarsoption för interaktiv kommunikation

Webbgränssnitt

Tillgång till alla funktioner via ett intuitivt webbgränssnitt.

Kontaktdatabas

Kontakter med egendefinierade taggar för filtrering av vem som ska få meddelanden och när

Statistik

Få insikt i hur meddelandetrafiken ser ut genom visuellt presenterad statistik och trafikrapporter

Monitorering

Visualisera och monitorera processer och måluppfyllelse

Lösningar för automatiska och interaktiva notifieringar genom hela kundlivscykeln

Bättre kundupplevelse med relevant kundkommunikation

Relevant kundkommunikation i vid rätt tillfälle hjälper till att skapa lojalitet och lojalitet är lönsamt. Lojala kunder stannar längre, köper mer och rekommenderar dig till vänner. Företag med en högre andel lojala kunder växer fortare än andra företag och har lägre kostnader.

Att skapa lojalitet genom kommunikation kan vara så enkelt som att notifiera kunderna, eftersom det skapar en känsla av att vara inkluderade och det skapar i sin tur tillfredsställelse. Att ge kunderna motsvarande möjlighet att notifiera dig kan vara lika viktigt för att fånga upp frågor, funderingar eller missnöje.

Idag finns det en uppsjö olika system som gör det möjligt att lägga över mycket service på kunden själv genom olika digitala självbetjäningstjänster. Även om automatiserad kommunikation och kundkontakt inte är en ersättning för mänsklig kontakt är den ett komplement som kan förbättra servicen och tillgängligheten och samtidigt minska kostnaderna för kundkommunikation.

För att vara effektivt och fungera väl måste kommunikationslösningarna som används vara integrerade med de system som innehåller kontaktuppgifter och kunddata, men också med de bakomliggande affärsprocesserna. Först då kan kommunikationen bli både personlig, relevant och välkomnas av kunden.

SMS och messagingtjänster för kundkommunikation

SMS erbjuder ett antal unika fördelar för den som vill använda mobil kommunikation för att öka nöjdheten genom kundlivscykeln. En SMS-tjänst integrerad med ett CRM-, ERP,- eller kampanjsystem tillåter att kommunikationen blir en naturlig del i automatiserade affärsprocesser.

Vi erbjuder både API:er och fristående verktyg att hantera SMS-kommunikation med kunder och konsumenter.

Automatisering av processer

Förbättringar av affärsprocesser ger stora möjlighet till att öka kundnöjdheten. Genom att ge möjlighet för kunder att kommunicera och interagera med din organisation genom digitala tjänster kan de få snabbare svar och uppleva mindre krångel.

Vi erbjuder lösningar för process management och dynamic case management, analytics och robotic process automation.

Boka en demo