Crew Call-Out

crew call-out

Meddelandelösningar för transportföretag i luften, på land och till sjöss

Att säkerställa att varje avgång är rätt bemannad för att täcka verksamhetens behov är en utmaning som alla transportföretag står inför. Frånvarande besättningsmedlemmar eller en ändrad gate orsakar ofta operativa utmaningar som måste hanteras snabbt och exakt.

Manuella processer som fyller luckorna i planeringen är kostsamma, tidskrävande och opraktiska för besättningsmedlemmar. Samtidigt behöver transportföretagens säkerställa effektivitet för att vara konkurrenskraftiga. Automatiseringsprocesser och god kommunikation med besättningsmedlemmar sparar både tid och pengar, och förbättrar också arbetsförhållandena för besättningen genom att göra deras vardag mer välordnad och effektiv.

Därför har LEKAB utvecklat en molnbaserad lösning för automatiserad call-out för besättning via SMS, som hjälper dig att hantera operativa förändringar i arbetsdagen. Lösningen anpassas sömlöst till företag inom flyg-, tåg och buss- och sjöfartsbranschens individuella behov.

 


 

Crew call-out brochure

Ladda ner mer information om vår crew call-out lösning för att lära dig mer.

Arbetsförfrågan

Spara tid och pengar med automatiserad mobil kommunikation istället för att manuellt ringa in personal Att hitta rätt personal med rätt kompetens...

Automatiserad inkallelse

Incidenthantering

Lösningar för kommunikation och resursallokering stöder verksamhetskontinuitet och återhämtningsförmåga vid incidenter Vi erbjuder automatiser...

Om incidenthantering

Boka en demo