Arbetsförfrågan

Spara tid och pengar med automatiserad mobil kommunikation istället för att manuellt ringa in personal

Att hitta rätt personal med rätt kompetens för att fylla tillfälliga vakanser eller för att få in förstärkningar kan ta väldigt mycket tid om det görs manuellt. Automatisering av inkallelseprocessen med intelligent mobil kommunikation erbjuder många fördelar.

Snabbare inkallelser

Utan de fördröjningar som uppstår vid manuell hantering kan tiden det tar att kalla in och få personal på plats drastiskt förkortas.

Spara på resurser

Automatisering frigör tid för planerare och personaladministratörer som istället kan ägna sig åt andra uppgifter istället för att försöka nå medarbetare.

Få snabbare svar

Medarbetare får snabbare respons på om de ska arbeta eller inte genom att få notifieringar till mobilen istället för att behöva ringa och fråga.

Mobilt och globalt

Med mobila notifieringar som når ut globalt är det aldrig problem att nå personal ens om de är på resa

Bekvämare

Medarbetare upplever det bekvämare med ett automatiserat system som inte är alltför påträngande och där man kan välja att svara nu eller senare.

Lättare med ett format

Ett enhetligt system gör det lättare för alla inblandade och alla meddelanden ser likadana ut från gång till gång.

Vi erbjuder fullt fullt automatiserade lösningar för att kalla in personal också med kort varsel. utifrån några få krav för vem som behövs (till exempel någon med en viss roll, kompetens eller placering) så hittar applikationen lämpliga kandidater u databasen, notifierar dem om möjligheten, validerar inkommande svar, tilldelar uppgiften eller arbetspasset till någon som accepterat, och notifierar alla som fått frågan om de är har blivit tilldelade eller ej.

Filtrering av kandidater garanterar att bara relevanta förfrågningar skickas ut. Automatisk filtrering av vem som ska få notifieringar baseras på konfigurerbara variabler, till exempel kvalifikationer, tillgänglighet eller var de befinner sig. Applikationen kan notifiera en person eller en mindre grupp i taget och eskalera till en nästa medarbetare eller en ny grupp om den inte lyckas tilldela tillräckligt många. På så vis undviker man att onödiga förfrågningar skickas ut.

Boka en demo