Smart Messaging

Din partner för SMS-tjänster

Med vår djupa kunskap och kompetens inom integrerade meddelandetjänster i även de mest komplexa miljöerna, säkerställer vi lösningar som ger en solid grund för affärsutveckling.

Dra nytta av en branschoberoende plattform

Vi har lösningar som används inom en mängd olika branscher, såsom detaljhandel, finans, försäkring, logistik och vård. Alla våra lösningar delar en gemensam grundteknik och plattform. Det innebär att du kan dra nytta av de gemensamma funktionerna (som vi kontinuerligt förbättrar) i en välbeprövad plattform.

Skapa arbetsflöden som möter dina behov

Incident- och krishantering

Skalbarhet för dina behov

Driftsäker kommunikation

Tack-SMS

En tjänst som skickar SMS till blodgivare när blodet har kommit till användning Snabb feedback till blodgivare Blodgivare får veta att blodet de...

Tack SMS

SMS-marknadsföring

Mobil kommunikation direkt i 6 miljarder abonnenters händer. SMS-marknadsföring erbjuder snabb, enkel och effektiv kommunikation för konsumetkampa...

SMS-marknadsföring

Mobil kundkommunikation

En intelligent plattform för automatiserad och flexibel kommunikation Vår ansats att erbjuda adaptiva lösningar för kommunikation byggda på en b...

Mobil kundkommunikation

Incidenthantering

Lösningar för kommunikation och resursallokering stöder verksamhetskontinuitet och återhämtningsförmåga vid incidenter Vi erbjuder automatiser...

Om incidenthantering

Crew Call-Out

Meddelandelösningar för transportföretag i luften, på land och till sjöss Att säkerställa att varje avgång är rätt bemannad för att täcka...

Explore crew call-out

Arbetsförfrågan

Spara tid och pengar med automatiserad mobil kommunikation istället för att manuellt ringa in personal Att hitta rätt personal med rätt kompetens...

Automatiserad inkallelse

Boka en demo