Smart Messaging

 

Your partner for mobile messaging enablement

With our deep knowledge and expertise in integrating messaging services in even the most complex environments, we ensure solutions that deliver a solid foundation for business performance.

Benefit from an industry independent platform

We have solutions in use in various industries including, retail, finance, insurance, logistics, and healthcare. All of our solutions share a common core technology and platform. This means that you benefit from the common functionalities (which we are continuously adding to), and can rest assured that you are relying on a tried and true platform.

Tack-SMS

En tjänst som skickar SMS till blodgivare när blodet har kommit till användning Snabb feedback till blodgivare Blodgivare får veta att blodet de...

Tack SMS

SMS-marknadsföring

Mobil kommunikation direkt i 6 miljarder abonnenters händer. SMS-marknadsföring erbjuder snabb, enkel och effektiv kommunikation för konsumetkampa...

SMS-marknadsföring

Mobil kund kommunikation

En intelligent plattform för automatiserad och flexibel kommunikation Vår ansats att erbjuda adaptiva lösningar för kommunikation byggda på en b...

Mobil kund kommunikation

Incidenthantering

Lösningar för kommunikation och resursallokering stöder verksamhetskontinuitet och återhämtningsförmåga vid incidenter Vi erbjuder automatiser...

Om incidenthantering

Crew Call-Out

Messaging Solutions for Transport Companies in the Air, on Land, and at Sea Making sure every departure is appropriately manned to ensure smooth dail...

Explore crew call-out

Arbetsförfrågan

Spara tid och pengar med automatiserad mobil kommunikation istället för att manuellt ringa in personal Att hitta rätt personal med rätt kompetens...

Automatiserad inkallelse

Boka en demo