Smart Messaging

Intelligenta plattformar för automatisk och flexibel kommunikation

Vi bygger anpassningsbara kommunikationslösningar genom att använda beprövad, skalbar och horisontell design som gör det möjligt att utnyttja fördelarna över hela organisationen. Oavsett om lösningen är en enda eller flera kommunikationsplattformar hjälper vi våra kunder att minska kostnaderna och förbättra kundupplevelsen.

Grunden för effektiv kommunikation
Skalbarhet ifråga om volym, funktionalitet och användare möjliggör effektiv drift och undviker dubbelarbete. Det lägger grunden för mätbar, personaliserad, regelbaserad och automatiserad kommunikation.

Bäst prestanda i klassen
Vårt fokus på support- och styrningsmodeller garanterar kvalitetssäkring och välutvecklade processer för serviceleverans.

Förlita dig på heltäckande support och styrningsmodeller
Our focus on support and governance models secures quality assurance and service delivery processes.

Nå hela världen
Genom ett nätverk av partners och operatörer kan du nå så got som alla, överallt i hela världen.

SMS Gateway

Skapad för skalbarhet och tillförlitlighet. Vår SMS Gateway erbjuder integration via ett flertal olika API:er Integrera SMS-funktionalitet i syste...

SMS Gateway

Rule-Based Messaging

Monitor time-critical business messages in real time to easily collect and track responses. Our platform lets you easily upload contacts and sort them...

Rule-Based Messaging

RCS

The future of messaging is here. RCS is the next frontier in mobile messaging. RCS lets you send branded, interactive messages that let customers bo...

Explore Product

Mötespåminnelse

Använd Mötespåminnelse för att skicka SMS-meddelanden som bekräftar möten och avtalade bokningar direkt från din Microsoft Outlook eller Exchan...

Calendar integration

Boka en demo