Share

Därför ska du undvika ful-SMS för din SMS-marknadsföring

Marknaden växer – och utmaningarna med den

Använder du SMS i ditt lojalitetsarbete? Eller överväger du att börja med SMS-marknadsföring? Du är inte ensam. I takt med att allt fler företag och organisationer inser fördelarna med att använda SMS för att snabbt och enkelt kommunicera med sina kunder växer marknaden för företags-SMS. Enligt undersökningsföretaget Zion Market Research förväntas den globala marknaden för företagsanvända SMS år 2020 uppgå till närmare 570 000 000 000 000 (570 miljarder) svenska kronor!

När marknaden växer ökar också antalet aktörer. Den ”vita SMS-marknaden” består av ett väl fungerande ekosystem där varje led i kedjan kompenseras för sin insats och kvalitetssäkrade SMS har ett marknadspris. Men som alltid när det finns stora pengar på spel har SMS-marknaden också lockat till sig mindre nogräknade aktörer. Aktörer som jobbar aktivt för att utnyttja kryphål i framförallt mobiloperatörernas infrastruktur och nät.

Genom att distribuera SMS utan att själva betala fullt ut för trafiken kan aktörerna erbjuda SMS i bulk till underpris. Men risken är stor att du som användare får betala notan i form av dålig kvalitet.

Anledningarna att undvika leverantörer som använder sig av grå eller rent illegala rutter för distribution av SMS är många:

1. Metoderna är olagliga

Först och främst är faking, spoofing och SIM-farmar direkt olagligt. Den leverantör som använder sig av någon av dessa metoder för att hålla priserna nere, direkt eller via underleverantörer, baserar sina affärer på att stjäla bandbredd i operatörernas nät. Skulle du medvetet välja en sådan leverantör uppmuntrar du direkt till fortsatt bedräglighet och underminerar en marknadsmässig prissättning av SMS som tjänst.

2. Hög risk för avbrott och dålig tjänsteleverans

Ett annat starkt skäl att undvika tveksamma aktörer är för att säkerställa en kvalitetstjänst. Om du väljer en leverantör som förlitar sig på metoder i gråzonen eller som är rent av illegala är risken stor att du betalar för billiga SMS med försämrad leveranskvalitet. Då de olika modellerna för SMS-bedrägeri i olika grad undviker formaliserade avtal mellan länkarna i leveranskedjan ökar risken för instabila och otillförlitliga SMS-leveranser. Resultatet blir att dina SMS inte levereras när de ska, inte levereras alls eller kanske levereras flera gånger till samma mottagare.

Idag anstränger sig allt fler mobiloperatörer att stänga av grå rutter och blocka illegal trafik. När en rutt stängs av drabbas du som SMS-användare direkt genom att inga meddelanden kommer fram. Risken finns också att du i slutändan gör en finansiell förlust då en bedräglig leverantör knappast ersätter dina förhandsbetalda SMS om detta inträffar.

3. Risk för baktanke

Alltför låga SMS-priser kan också vara ett tecken på att leverantören ifråga har en annan baktanke än att tjäna pengar direkt på SMS-trafiken. Ett lockpris kan till exempel vara ett försök att på illegal väg komma åt distributionslistor för att sedan utsätta dina mottagare för spamming i syfte att tjäna pengar.

4. Erodering av SMS som kvalitetskanal

Till sist är risken stor att artificiellt låga priser ökar användningen av SMS i mindre seriösa syften som spam. Detta har redan skett på andra håll i världen. I Skandinavien är vi än så länge förunnade att kunna använda oss av snabb, enkelt och flexibel kanal för att kommunicera med våra kunder, utan direkta störningar. Risken är stor att en ökad mängd spam gör att mottagare och kunder nedgraderar sin syn på SMS och kommunikationskanalen förlorar i värde. Genom att verka för konkurrenskraftiga men marknadsmässiga priser hjälps vi åt att säkerställa att värdet på SMS som företagstjänst förblir högt också framöver.

Quality SMS Guide

Ladda ner vår broschyr för att läsa mer om kvalitets-SMS.