Share

Därför är Kofax RPA lösningar marknadens bästa

Robotic Process Automation (RPA) erbjuder ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att effektivisera administrativa uppgifter genom att automatisera arbetet. Sedan en tid tillbaka har LEKABs finska kunder kunnat glädjas åt möjligheterna med RPA. Nu står den svenska marknaden på tur. I satsningen på att hjälpa företag och organisationer effektivisera sitt arbete med Robotic Process Automation samarbetar LEKAB med Kofax, en av marknadens ledande plattformsleverantörer.

Christian Hasselström, Sälj- och Marknadschef på LEKAB, berättar om satsningarna på RPA och valet av Kofax som samarbetspartner.

– RPA är ett smidigt men samtidigt kraftfullt verktyg för att effektivisera repetitiva administrativa arbetsuppgifter.  Det kan till exempel handla om schemaläggning och spårning av leveranser, onboarding av nya kunder eller medarbetare, hantering av försäkrings- och inkassoärenden, finansiella sammanställningar och så vidare. Uppgifter som utförs gång på gång och ofta upplevs som enformiga och rätt trista.

– LEKAB har sedan länge ett nära samarbete med Kofax kring olika typer av kommunikations­tjänster, ett samarbete som vi nu breddar i och med satsningen på RPA som baseras på Kofax TotalAgility-plattform. Kofax har ett väldokumenterat track-record inom hälso- och sjukvården, transportsektorn och finansbranschen, branscher där också många av de företag och organisationer vi på LEKAB samarbetar med är aktiva. Det ser vi som en stor styrka i valet av samarbetspartner.

Vad ser du som den största utmaningen med att automatisera arbetet med hjälp av RPA?

– Det som får många av de företag vi träffar att tänka till lite extra är den stora variationen i information och system som behöver integreras. Idag spänner de administrativa processerna inte bara över interna stödsystem utan många gånger också över externa datakällor. Det handlar om att kunna arbeta sömlöst med information även på webbsidor, portaler, applikationer och molnbaserade tjänster som till exempel epost och Excel.

– En stor fördel med Kofax lösning är att plattformen är utvecklad just för att knyta ihop data från alla typer av källor och automatisera processerna. Här upplever vi att konkurrerande lösningar ligger efter.

Varför behövs det överhuvudtaget ytterligare mjukvara, som RPA-lösningar, för att kunna automatisera arbetsflödena? Kan inte dagens IT-avdelningar lösa detta själva?

– De flesta IT-avdelningar ber idag inte om mer jobb. Snarare brottas de med att kunna leverera det som organisationen förväntar sig på allt kortare tid, i värsta fall med krympande resurser. Att då på egen hand ge sig in i ett projekt för att skapa automatiserade arbetsflöden genom kvalificerad systemintegration från grunden finns oftast inte på kartan. Det blir helt enkelt för dyrt och för tidskrävande.

– Här märks en annan av de unika fördelarna med Kofax RPA-plattform. Den kräver ingen utveckling, eller kodning, för att automatisera arbetsflöden och processer. Vi brukar säga att det är så enkelt att du som verksamhetsansvarig eller processägare själv kan skapa flödena, utan att behöva vänta på hjälp från IT-avdelningen. Det är enklare och går mycket fortare att både sätta upp nya automatiserade arbetsrutiner med RPA och att justera dom när det behövs än att integrera applikationerna från grunden. I en tid när allt går fortare och många känner att konkurrensen ökar nästan över natten är det lätt att se hur den tiden blir till reda pengar!

LEKAB:s lösningar för RPA i samarbete med Kofax i korthet

Kofax lösningar för RPA erbjuder den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen till att samla in, förädla och leverera information från i stort sett alla former av applikationer och datakällor – webbsajter, portaler, desktop-applikationer och affärssystem – utan programmering.

  • Ledande inom webbintegration
  • Integration och automatisering av informationsflöden i båda riktningar, dvs möjlighet att både läsa och skriva information till system, databaser och applikationer
  • Tillgång till information i närmast realtid
  • Transformerar ostrukturerad data till strukturerad information baserat på fördefinierade regler
  • Hantering av information på global basis genom stöd för flera språk
  • Skalbar, serverbaserad implementation
  • Lägg till nya automatiserade flöden på ett par timmar
  • Extraherar och kombinerar data från olika källor till en central punkt
  • Stöd för automatisk övervakning och analys av alla flöden