Robotic Process Automation

RPA-solution

Effektiviserad verksamhet genom automatiserade affärsprocesser och kommunikation

Robotic Process Automation – lösningar för affärskritiska tillämpningar

Manuell hantering av informations- och kommunikationsintensiva processer är kostsamma, tidskrävande och behäftade med stora risker för fel. Genom att automatisera kommunikation och informationshantering med Robotic Process Automation, RPA undviker du den mänskliga faktorn som annars riskerar att försena affärsprocesser och föra in fel. Resultatet är ökad effektivitet och minskade kostnader i verksamheten.

Vi erbjuder lösningar som automatiserar informationsutbyte mellan människor och system genom automatiserade kommunikationslösningar, och mellan olika system genom verktyg för informationsintegration och processautomatisering.

Våra lösningar bygger på beprövade oberoende plattformar. Vi designar lösningar med all den tillförlitlighet och effektivitet som kritiska affärs- och kommunikationsprocesser kräver. Skalbarhet och flexibilitet gör det möjligt för oss att snabbt kunna leverera lösningar för specifika behov inom din organisation, till lägre kostnad och på kortare tid.

Dynamic Case Management

Control unpredictable business processes Lekab enables organizations to automate business processes that are highly variable, unpredictable, loosely ...

Case management

Customer Onboarding

Onboard New Customers Quickly and Easily The moment of truth in the journey to attract, acquire and retain digitally born, mobile-savvy customers is ...

Customer onboarding

Kontakta oss