Digital Transformation

Håll er i marknadens framkant genom att digitalisera i ert företag

Vi vill alla öka kundernas engagemang och minska avståndet mellan den egna organisationen och kundernas verksamhet. Därför är digital transformation den rätta lösningen som kan överbrygga det här avståndet. Att förändra ert företags operativa verksamhet genom digitalisering kan även ändra hur kunderna uppfattar er. I kombination med en anpassad strategi och expertis inom tekniska innovationer för mobil, analys och molnbaserade tjänster kan vi hjälpa er till att förbättra processer, förenkla för kundinteraktion, skapa en konkurrenskraftig differentiering, liksom ökad kundlojalitet och intäkt.

Improve Customer Experience

Reduce Costs

Increase Process Visibility

Greater Business Insight

Speak to us about starting your digital transformation.

RPA and CDA

Intelligent automation involves the use of Robotic Process Automation (RPA), Cognitive Document Automation (CDA) and business process orchestration to...

Explore RPA & CDA

Robotic Process Automation

Effektiviserad verksamhet genom automatiserade affärsprocesser och kommunikation Robotic Process Automation - lösningar för affärskritiska tillä...

RPA

Process Intelligence

Monitor, Analyze and Optimize Your Business Processes Given the time and expense you’ve put into establishing your current business processes, you ...

Process intelligence

Dynamic Case Management

Control unpredictable business processes Lekab enables organizations to automate business processes that are highly variable, unpredictable, loosely ...

Case management

Customer Onboarding

Onboard New Customers Quickly and Easily The moment of truth in the journey to attract, acquire and retain digitally born, mobile-savvy customers is ...

Customer onboarding

Customer Engagement

Engagement That Drives Customer Satisfaction It should be easy to be your customer. But is it? A positive customer experience begins with engaging cu...

Customer engagement

Accounts Payable

Automated Accounts Payable Processing Our complete solution for accounts payable (AP) automation automatically captures invoices to increase processi...

Accounts payable