Robotic Process Automation

Robotic process automation

Effektiviserad verksamhet genom automatiserade affärsprocesser och kommunikation

Robotic Process Automation – lösningar för affärskritiska tillämpningar

Manuell hantering av informations- och kommunikationsintensiva processer är kostsamma, tidskrävande och behäftade med stora risker för fel. Genom att automatisera kommunikation och informationshantering med Robotic Process Automation, RPA undviker du den mänskliga faktorn som annars riskerar att försena affärsprocesser och föra in fel. Resultatet är ökad effektivitet och minskade kostnader i verksamheten.

Vi erbjuder lösningar som automatiserar informationsutbyte mellan människor och system genom automatiserade kommunikationslösningar, och mellan olika system genom verktyg för informationsintegration och processautomatisering.

Våra lösningar bygger på beprövade oberoende plattformar. Vi designar lösningar med all den tillförlitlighet och effektivitet som kritiska affärs- och kommunikationsprocesser kräver. Skalbarhet och flexibilitet gör det möjligt för oss att snabbt kunna leverera lösningar för specifika behov inom din organisation, till lägre kostnad och på kortare tid.

Process Intelligence and Analytics

Kofax Insight Kofax Insight™ delivers unique analytics and process intelligence capabilities to monitor and analyze your operational business proce...

Process intelligence

Intelligent Automation with RPA

Kofax RPA Kofax RPA is a unified, enterprise-scale software platform that dramatically transforms and simplifies high-priority, information-intensive...

Intelligent Automation

Boka en demo