Om oss

Lösningar och verktyg för att automatisera mobil kommunikation och affärsprocesser

Vi utvecklar och integrerar intelligenta tjänster för mobil kommunikation och processautomatisering åt företag som vill excellera. Det har vi gjort sedan 1994. Under åren har vi hjälpt många av norra Europas mest framstående företag att öka sin effektivitet, säkerhet och tillgänglighet genom bättre kommunikations- och processlösningar.

Vi har lyckats så bra eftersom vi vet att det inte bara är tekniken i lösningarna som hjälper våra kunder. Vår djupa expertis i hur lösningarna effektiviserar affärsprocesser och engagerar kunder är minst lika viktig.

Därför får vi också förtroendet att bli partner och rådgivare till våra kunder. Det har lett till att vi idag är ledande på globala tjänster för automatiserad mobil kommunikation och automatiserade affärsprocesser.

 

Ledning och styrelse

Harri Laalo

Harri Laalo

CCO Intelligent Automation

Harri Laalo började på LEKAB 2019 som Chief Commercial Officer med ansvar för försäljning och marknadsföring. Han har en omfattande bakgrund från olika företagslednings-, IT- och affärsutvecklingsföretag i Europa. Tidigare befattningar inkluderar VD för Satarest Oy, General Manager på Wärtsilä Corporation, Sales and Marketing Manager på Telia Corporation och General Manager på Kesko Corporation. Harri har en magisterexamen i ekonomi från Vasa universitet, Finland och även MBA i International Business och marknadsföring från Loyola University Chicago, USA.

Pekka Ollila

Pekka Ollila

CEO & Board

Pekka Ollila började på LEKAB 1998, då som Managing Director för den Finska delan av LEKAB och med uppdraget att bygga upp verksamheten i Finland. 2005 tog han över somVD för hela LEKAB. Innan Pekka kom till LEKAB innehade han olika positioner på Vrimaton OY, bland annat som Managing Director och Head of Sales and Marketing, och ett flertal positioner inom utveckling på Telenokia/Nokia och konsultbolaget Programmatic Group. Pekka är född 1956. Han innehar en Ingenjörsexamen i tele och datakommunikation från Helsingfors Tekniska Högskola.

Therese Straka Sjöberg

Therese Straka Sjöberg

CFO & Board

Therese är Chief Financial Officer på LEKAB sedan 2006 med ansvar för alla ekonomifunktioner. Therese har en gedigen yrkesbakgrund med mer än 15 års erfarenhet inom revision, ekonomistyrning och finansiell rådgivning. Hon har tidigare varit Senior Advisor på Deloitte och har också innehaft seniora positioner på Andersen.

Therese har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Fredrik Ramén

Fredrik Ramén

Chairman of the Board

Fredrik Ramén ledde som investerare förvärvet av LEKAB 2007. Han har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i svenska multinationella företag (Electrolux, Storaenso och svenska Match) med fokus på tillväxtmarknader. Mellan 1997 och 2004 var han stationerad i Singapore, där han ledde Electrolux verksamhet i östra Asien.

Han är ordförande och största aktieägare i Frame Invest AB, ett boutique riskkaptialbolag som investerar i mindre företag med goda tillväxtmöjligheter i norra Europa. Han har en magisterexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Mattias Pirmann

Mattias Pirmann

CTO & Board

Mattias har arbetat på LEKAB sedan 1997. Han var den tredje personen som anställdes i bolaget. Sedan dess har han innehaft flera ledande positioner inom support, drift, projektledning och produktledning. 2013 blev han utsedd till COO och en del av ledningsgruppen. Hans utbildningsbakgrund är från teknisk skola.