Share

Försäkringsbranschen skapar mer affärer med SMS

Genom åren har försäkringsbranschen kommit att uppskatta SMS som en tillförlitlig och kostnadseffektiv kommunikationskanal. SMS används för allt från att snabbt och enkelt distribuera engångslösenord till mobila medarbetare till att hålla anställda på företagets IT-avdelning uppdaterade kring den dagliga IT-driften och larma om något går snett.

Nu får allt fler försäkringsbolag också upp ögonen för de möjligheter som SMS erbjuder för att förbättra kunddialogen. Från att ha varit ett verktyg för att effektivisera den interna kommunikationen tar branschen SMS till sitt hjärta i arbetet med att utveckla sina affärer.

Kommunikationsföretaget LEKAB samarbetar idag med de flesta av Sveriges ledande banker och försäkringsbolag såsom If, Trygg, TryggHansa och Skandia. Dick Molnar är Senior Key Account Manager med fokus på att utveckla företagets SMS-affär i försäkringsbranschen.

Försäkringsbranschen är mitt inne i en utmanande utvecklingsfas. Det har kommit nya lagar och regler som påverkar verksamheten. Konkurrenssituationen har också förändrats. Dessutom ställer försäkringstagarna nya krav på flexibilitet och på att snabbt och enkelt kunna få hjälp och stöd. Det gör att det blir allt viktigare för företaget att kunna möta sina kunder i de kanaler som de själva väljer. För att lyckas framöver måste försäkringsbolagen bli mer snabbfotade och bättre på att tänka i nya banor.

Nya möjligheter att bygga relationer och skapa affärer

SMS erbjuder många möjligheter i arbetet med att hitta nya kunder, stärka relationer och öka merförsäljningen. Dick Molnar förklarar hur Lekabs dialog med företag i branschen har utvecklats från att framförallt beröra IT-avdelningen till att i de flesta fall direkt involvera olika enheter på affärssidan.

För marknadsavdelningen finns det mycket att vinna på att integrera en SMS-tjänst direkt till en CRM—eller kampanjapplikation för att automatisera och effektivisera arbetet. Vi ser att fler och fler marknadsavdelningar också använder sig av tvåvägs-SMS för att förbättra effekten på sina kampanjer genom att göra det enklare för konsumenten att ta kontakt. Telemarketing är inte billigt men genom att jobba smart med SMS kan de fokusera sina resurser till de som verkligen är intresserade.

Ett bra exempel är säljare och försäkringsrådgivare som använder SMS för att bekräfta och påminna om möten och på så sätt förbättrar mötesprecisionen. Ett annat exempel är ett bolag som ger offerter direkt i mobilen i samband med ett bilköp. Det gör det enklare för konsumenten och bidrar till mer affärer för de försäkringsbolag som är proaktiva.

Flera kundvårdsavdelningar använder SMS både för att öka merförsäljningen på befintliga kunder och för att förlänga kundavtal vid försäkringsperiodens slut. Dessutom kan du använda SMS som ett smidigt sätt att skicka ut enkäter till kunder för att snabb ta tempen på deras behov och upplevelser.

SMS förstärker försäkringserbjudandet

Det är inte bara i försäljnings- och marknadsföringsarbetet som SMS vinner ny mark. Ledande försäkringsbolag i hela Norden införlivar också kanalen i själva tjänsteerbjudandet.

Alla försäkringsbolag funderar på hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa sina kunder med förebyggande råd och information för att minska antalet skador. Det kan till exempel handla om att du låter dina kunder prenumerera på en vädertjänst via SMS. Får man information om förväntad regnmängd, kommande köldknäppar, snöstormar och laviner kan man minska risken för både person- och egendomsskador. Det gynnar i slutändan givetvis också försäkringsbolaget, förklarar Dick.

Möjligheten att göra en skadeanmälan direkt via internet är ett annat bra exempel på hur branschen utvecklats för att förenkla för sina kunder. Nya möjligheter ger dock nya utmaningar:

Det har visat sig att många försäkringstagare som gör en skadeanmälan online ändå ringer försäkringsbolaget för att få bekräftat att deras anmälan verkligen kommit in. Eller så har de frågor om vad som händer härnäst och när de kan förvänta sig ett besked. Använd SMS för att bekräfta att anmälan registrerats och för att ge löpande uppdatering så förbättrar du kundupplevelsen samtidigt som samtalen till kundtjänsten minskar! uppmanar Dick Molnar.

Tre råd till dig som vill lyckas

Vad är då viktigt att tänka på för den som vill dra nytta av SMS för att förbättra kundrelationerna och utveckla sitt erbjudande? När Dick Molnar delar med sig av sina viktigaste råd fokuserar han på tre områden:

  1. Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med en SMS-tjänst är att alltid utgå från mottagaren! Du måste förstå hur olika kundgrupper ser på SMS som tjänster, vilken information de vill få skickad till sig, när och hur ofta. Om inte tjänsten anpassas efter förväntningarna kommer den inte lyckas.
  2. Ett annat ”måste” är ett nära samarbete mellan företagets IT-avdelning och beställarorganisationerna oavsett om det är försäljnings-, marknads- eller kundvårdsavdelningen. En bra dialog ökar förståelsen för vad den nya tekniken erbjuder hos den som beställer SMS-tjänsten. På samma sätt hjälper det IT att förstå vilka affärsmöjligheter som ligger bakom de nya krav och förväntningar som ställs.
  3. Idag agerar alla de stora försäkringsaktörerna på ett eller annat sätt på en nordisk marknad. Här gäller det att både anpassa försäkringserbjudandet efter olika marknaders behov, liksom att hitta synergier och på så sätt effektivisera arbetet. De sista, men inte minst viktiga rådet är att du tänker efter före och noga utvärderar olika leverantörers möjligheter att kombinera flera applikationer och tjänster i en och samma plattform.