Töihinkutsu

Resurssien allokointi tehokkaasti ja helposti

Tarve vahvistaa paikalla olevaa henkilöstöä lisäresursseilla – ajoittaisissa ruuhkatilanteissa, poikkeustilanteissa tai lomien/sairauspoissaolojen yhteydessä – on monessa yrityksessä enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Näihin tilanteisiin on varauduttu luomalla varallaoloryhmiä ja luomalla mahdollisuus vapaata viettäville työntekijöille ilmoittautua tarvittaessa tavoitettavissa olevien listalle. Tarpeen ilmetessä on tarvittavien resurssien tavoittaminen ja saatavuuden varmistaminen usein aikaa vievää, työlästä ja hidasta.

Ratkaisumme ei vain automatisoi ja nopeuta henkilöstön töihin kutsua, se tekee myös työnkulun seurannan ja hallinnan selkeäksi ja helpoksi. Web-pohjainen palvelu on suunniteltu vastaamaan ammattimaisia vaatimuksia – yksinkertaisuutta, voimallisuutta ja luotettavuutta. Automatisoimalla helpotetaan koollekutsujan taakkaa, nopeutetaan ja varmistetaan resurssien saatavuus aikakriittisissä tilanteissa.

Varaa esittely