Crew Call-Out

crew call-out

Crew Call-Out, miehistön resursoinnin varmistamisen ratkaisut lentoyhtiöille, varustamoille ja kuljetusyhtiöille

Jokaisen lähdön miehityksen varmistaminen on jokapäiväinen haaste kaikille kuljetusyhtiöille. Olosuhteet ja tilanteet muuttuvat, miehistön jäseniä sairastuu, lähtöportti tai -laituri muuttuu, aikataulu muuttuu teknisen vian tai muun syyn johdosta – syitä on useita, yhteistä kaikille on, että ne aiheuttavat operatiivisia haasteita, jotka on käsiteltävä nopeasti ja tarkasti.

Manuaalisesti hoidettuna kaikki tämä on kallista, aikaa vievää ja miehistön jäsenten ja toiminnan järjestelijöiden kannalta hankalaa. Tehokasta toiminta on myös kilpailukyvyn edellytys. Toimintaketjun ja viestinnän automatisointi säästää aikaa ja kustannuksia sekä parantaa henkilökunnan työskentelyolosuhteita tekemällä asioista entistä järkevämpää ja tehokkaampaa.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet pilvipohjaisen palvelun, joka mahdollistaa nopean ja helppokäyttöisen tavan automatisoida miehistön ja myös muiden resurssien hallinnan päivittäisissä operatiivisissa muutostilanteissa. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti lentoyhtiöille, juna- ja linja-autoliikenteen yrityksille ja varustamoille, joskin ratkaisua voidaan helposti mukauttaa myös muille toimialoille.

Crew call-out brochure

Download button

Häiriötilanteiden Hallinta

Vastuu- ja sidosryhmien automaattinen tavoittaminen ja tiedottaminen Ratkaisuamme käytetään hälyttämään ja kutsumaan vastuuryhmiä ja/tai -hen...

Explore incident management

Töihinkutsu

Resurssien allokointi tehokkaasti ja helposti Tarve vahvistaa paikalla olevaa henkilöstöä lisäresursseilla - ajoittaisissa ruuhkatilanteissa, poi...

Tutustu tyokutsuun

Varaa esittely