Smart Messaging

Yhteistyökumppanisi mobiiliviestinnän hyödyntämiseen

Syvällinen tietämyksemme ja asiantuntemuksemme viestintäpalveluiden integroimisesta liiketoiminnan prosesseihin ja sovelluksiin takaa yrityksellesi parhaat mahdolliset ratkaisut tehostamaan, nopeuttamaan ja virtaviivaistamaan toimintaanne.

Vahva alustatuote
Ratkaisujamme käytetään laajasti eri toimialoilla – vähittäiskauppa, rahoitus, vakuutus, logistiikka, teollisuus ja terveydenhuolto. Kaikilla ratkaisuillamme on yhteinen, joustava ja skaalautuva alustatuote ja – teknologia. Se antaa mahdollisuuden asiakkaillemme, toimialasta riippumatta, hyödyntää jatkuvasti kehittyviä palveluitamme ja uusia toiminnallisuuksia.

Workflows match your needs

Crisis and incident handling

Scalable for your messaging requirements

Reliable communication

Töihinkutsu

Resurssien allokointi tehokkaasti ja helposti Tarve vahvistaa paikalla olevaa henkilöstöä lisäresursseilla - ajoittaisissa ruuhkatilanteissa, poi...

Tutustu tyokutsuun

SMS-markkinointi ja asiakaspalvelu

Tavoitat yli 6 miljardia käyttäjää mobiiliviestinnällä SMS mahdollistaa nopean, yksinkertaisen ja kustannustehokkaan tavan markkinoinnille ja a...

Tutustu SMS markkinointiin

Häiriötilanteiden Hallinta

Vastuu- ja sidosryhmien automaattinen tavoittaminen ja tiedottaminen Ratkaisuamme käytetään hälyttämään ja kutsumaan vastuuryhmiä ja/tai -hen...

Explore incident management

Crew Call-Out

Crew Call-Out, miehistön resursoinnin varmistamisen ratkaisut lentoyhtiöille, varustamoille ja kuljetusyhtiöille Jokaisen lähdön miehityksen var...

Tutustu Crew Call-Out

Varaa esittely