SMS

SMS erbjuder att antal unika fördelar om du vill förbättra tjänster, förbättra verksamhetens effektivitet eller hantera kritisk kommunikation.

Vi har kunder inom många olika verksamheter som använder SMS för väldigt skiftande syften. Vissa är stora internationella företag, andra är små och medelstora bolag. Gemensamt är att de alla använder SMS för att nå och engagera kunder, anställda, eller andra intressenter. Och att de använder vår expertis för att förbättra sin kommunikation med SMS.

Effektivitet i verksamheten

SMS-kommunikation som byggs in i affärsprocesser snabbar på utbytet av notifieringar och maximerar koordinationen inom verksamheten. Automatisering av SMS-notifieringar kan öka produktiviteten och minska kostnaderna. Att kalla in personal och kommunikation till personal i fält är vanliga användningsområden som förbättrar effektiviteten i verksamheten.

Mer om verksamhetseffektivitet

Förbättrad service

SMS gör nya och förbättrade tjänster tillgängliga för konsumenter genom en mobil kanal. SMS snabba och inte påträngande format gör det till en uppskattad kanal för notifieringar bland konsumenter. lösningar inkluderar service- och leveransnotifieringar, marknadskommunikation, och snabb återkoppling från konsumenter.

Mer om kundkommunikation

Kommunikation vid kritiska händelser

Oavsett om det är affärs- eller tidskritiskt så levererar SMS alarm snabbt och säkert. Intelligenta lösningar erbjuder flexibilitet och prestanda för kommunikationstjänster som också kan anpassa sig efter eskalerande situationer. En automatiserad lösning kan korta ner tiden för att få ut alarm avsevärt, samtidigt som du följer processer på rätt sätt och undviker fel.

Mer om incidenthantering

 

 

Vår SMS-plattform

En fullständig SMS-plattform

Nästa steg: alla funktioner i vår SMS Gateway