SMS Gateway

Skapad för skalbarhet och tillförlitlighet. Vår SMS Gateway erbjuder integration via ett flertal olika API:er

Integrera SMS-funktionalitet i system och applikationer

Vi erbjuder nödvändiga API:er för att dina applikationer och system ska kunna använda kvalitets-SMS på ett enkelt sätt.

Vår SMS gateway är en skalbar molntjänst baserad på en plattform som gör det möjligt för ditt system eller applikation att skicka och ta emot SMS. Den kan integreras med CRM-system, marketing automationsystem, ERP-system, webbsidor, kommunikationsservrar, Exchange och många andra system inklusive egendesignade system. Den kan också integrera SMS-funktionalitet i olika mjukvaruapplikationer.

Tillförlitlighet

Designen och driften av vår SMS gateway baseras på mycket högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet för att kunna garantera problemfri användning av tjänsten med målet att den ska vara 100% tillgänglig 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. SMS gateway baseras på en redundant arkitektur med serverkluster för att säkerställa tllgängligheten. Driften är konstant och aytomatiskt övervakad. Också infrastrukturen är redundant med separata, ISO-certifierade datacenter.

Kapacitet

SMS Gateway är en skalbar tjänst som kan hantera stora volymer av SMS-meddelanden. Det gäller både om du skickar bulk-SMS eller stora volymer av individuella meddelanden till olik mottagare. det finns alltid tillräckligt med kapacitet för att kunna garantera att meddelanden aldrig ska bli fördröjda även om oväntade tillfälliga toppar i trafiken uppstår.

Global räckvidd

Vi når ungefär 6 miljarder abbonnenter i 1451 nätverk som driftas av 955 operatörer i 243 länder med våra SMS-tjänster!

Funktioner i SMS Gateway

Integration

Våra flexibla API:er för SMS gateway innefattar Web Services (SOAP/XML), Batch API (SOAP/XML), SMPP, SMTP, och HTTP GET. Vi har möjlighet att göra anpassningar för särskilda krav.

Utvecklarsupport

Se vår utvecklarsektion för dokumentation, kodexempel och pre-sales support.

 

Kontakta oss