Processautomatisering

Lösningar och verktyg för automatisering av affärsprocesser och kundinteraktion

Människor är fantastiska men att automatisera repetitiva uppgifter i en process har ett antal fördelar för en organisation. All manuel hantering i processer för med sig flertalet möjligheter för fördröjningar och fel. genom att automatisera de uppgifterna kan man både öka effektiviteten och undnöjdheten.

Processautomatisering med Kofax TotalAgility Software Solutions

Genom vårt långa samarbete med KofaxLexmark har vi utvecklat en djup expertkunskap i deras lösningsportfölj och de behov som den har förmåga att lösa. Idag levererar och supportar vi Kofax’/Lexmark’s verktyg för business process management, dynamic case management, robotic process automation och process intelligence and analytics.

det krävs ingen särskilld kunskap i programmering för att kunna skapa workflows och bygga lösningar med de mjukvaryverktyg vi levererar. När vi har satt dem i drift kan ofta affärsenheterna själva hantera dem och skapa de processer de vill ha, utan inblandning från IT-avdelningen.

Prata med en av våra experter för att få reda på mer om hur du kan dra nytta av verktygen för att automatisera affärsprocesser och integrera informationskällor.

 

Prata med en expert