Om Lekab

Lösningar och verktyg för att automatisera mobil kommunikation och affärsprocesser.

LEKAB. Vi utvecklar och integrerar intelligenta tjänster för mobil kommunikation och processautomatisering åt företag som vill excellera. Det har vi gjort sedan 1994. Under åren har vi hjälpt många av norra Europas mest framstående företag att öka sin effektivitet, säkerhet och tillgänglighet genom bättre kommunikations- och processlösningar.

Vi har lyckats så bra eftersom vi vet att det inte bara är tekniken i lösningarna som hjälper våra kunder. Vår djupa expertis i hur lösningarna effektiviserar affärsprocesser och engagerar kunder är minst lika viktig.

Därför får vi också förtroendet att bli partner och rådgivare till våra kunder. Det har lett till att vi idag är ledande på globala tjänster för automatiserad mobil kommunikation och automatiserade affärsprocesser.

 

Ledning

Christian Hasselström

Chief Commercial Officer Christian Hasselström är Cheif Commercial Officer sedan 2015. Hans ansvar innefattar försäljning och marknadsföring för alla delar av Lekab. Han har lång erfarenhet av olika IT- och mobilrelaterade företag i Europa och Asien. Tidigare befattningar inkluderar General Manager EU på Cybrid, Sales Manager EMEA och NL/IT på mBlox, CEO på Sapio/Nexbis and […]

Mattias Pirmann

Chief Operating Officer Mattias har arbetat på Lekab sedan 1997. Han var den tredje personen som anställdes i bolaget. Sedan dess har han innehaft flera ledande positioner inom support, drift, projektledning och produktledning. 2013 blev han utsedd till COO och en del av ledningsgruppen. Hans utbildningsbakgrund är från teknisk skola.

Pekka Ollila

Chief Executive Officer Pekka Ollila började på LEKAB 1998, då som Managing Director för den Finska delan av LEKAB och med uppdraget att bygga upp verksamheten i Finland. 2005 tog han över somVD för hela LEKAB. Innan Pekka kom till LEKAB innehade han olika positioner på Vrimaton OY, bland annat som Managing Director och Head […]

Therese Straka Sjöberg

Chief Financial Officer Therese är Chief Financial Officer på Lekab sedan 2006 med ansvar för alla ekonomifunktioner. Therese har en gedigen yrkesbakgrund med mer än 15 års erfarenhet inom revision, ekonomistyrning och finansiell rådgivning. Hon har tidigare varit Senior Advisor på Deloitte och har också innehaft seniora positioner på Andersen. Therese har en magisterexamen i […]

Styrelsemedlemmar

Fredrik Ramén

Chairman of the Board Fredrik Ramén ledde som investerare förvärvet av LEKAB 2007. Han har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i svenska multinationella företag (Electrolux, Storaenso och svenska Match) med fokus på tillväxtmarknader. Mellan 1997 och 2004 var han stationerad i Singapore, där han ledde Electrolux verksamhet i östra Asien. Han är […]

Mattias Pirmann

Chief Operating Officer Mattias har arbetat på Lekab sedan 1997. Han var den tredje personen som anställdes i bolaget. Sedan dess har han innehaft flera ledande positioner inom support, drift, projektledning och produktledning. 2013 blev han utsedd till COO och en del av ledningsgruppen. Hans utbildningsbakgrund är från teknisk skola.

Pekka Ollila

Chief Executive Officer Pekka Ollila började på LEKAB 1998, då som Managing Director för den Finska delan av LEKAB och med uppdraget att bygga upp verksamheten i Finland. 2005 tog han över somVD för hela LEKAB. Innan Pekka kom till LEKAB innehade han olika positioner på Vrimaton OY, bland annat som Managing Director och Head […]