Mobile LifeSaver

Mobile LifeSaver hittar och larmar frivilliga när någon misstänks ha drabbats av akut hjärtstopp eller andra allvarliga och skyndsamma tillstånd

Livräddning med larm via SMS

Mobile LifeSaver är en mobiltjänst som kan rädda liv. Genom att larma personer som är utbildade i hjärtlungräddning och som befinner sig i närheten av platsen för ett misstänkt hjärtstopp kan de många gånger hinna fram för att påbörja livräddande åtgärder innan ambulans kommer till platsen. Larmet skickas med SMS, och bara till de personer som har anmält sig till tjänsten.

Mobile LifeSaver bygger på LEKABs beprövade teknik och långa erfarenhet inom telekom och IT. I nära samarbete med Södersjukhuset, Karolinska Institutet och SOS Alarm har tjänsten mellan 2010 och 2014 testats i forskningsprojektet SMS Livräddare som bedrevs i Stockholms Län. Sedan hösten 2014 används Mobile LifeSaver av Norrbottens Läns Landsting för Mobilräddarna.

Hur fungerar Mobile LifeSaver?

Den viktigaste komponenten i Mobile LifeSaver är SMS-livräddarna, det vill säga alla de personer med utbildning i hjärtlungräddning som anmält sig som frivilliga till livräddarregistret.

När SOS Alarm får ett samtal till 112 om ett misstänkt hjärtstopp aktiverar larmoperatören Mobile LifeSaver, som omedelbart börjar söka efter SMS-livräddare i det aktuella området. Mobile LifeSaver använder sig av mobil positionering för att hitta SMS-livräddare, tillsammans med en algoritm för att först leta efter de som mest troligt befinner sig inom det aktuella området. Därigenom är det möjligt att filtrera ut och larma endast de SMS-livräddare som befinner sig i närheten av ett misstänkt hjärtstopp.

När Mobile LifeSaver hittar en SMS-livräddare i sökområdet skickas ett SMS med uppgifter om bland annat adress, eventuella portkoder och liknande samt en kartlänk, samtidigt som sökningen efter fler livräddare fortsätter. För att uppmärksamma livräddaren på att det har kommit ett SMS rings ett automatiskt telefonsamtal till mobiltelefonen.

Bara personer som har anmält sig som SMS-livräddare blir positionerade och kan ta emot larm. Anmälningen är enkel, den sker genom att livräddaren fyller i ett webbformulär.

Fördelar med Mobile LifeSaver

Effektiv

Tiden från det att ett hjärtstopp inträffar till livräddning påbörjas är den enskilt viktigaste faktorn för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp. Mobile LifeSaver kan drastiskt minska den kritiska tiden. Som redan den inledande forskningsstudien visade anlände SMS-livräddare före ambulansen till misstänkta hjärtstopp i omkring 40 procent av larmen.

Tillförlitlig

Mobile LifeSaver körs på dedicerad hårdvara och har dedicerade kommunikationslinjer för att garantera att ett larm alltid har högsta prioritet och alltid kommer igenom så fort som möjligt. Hela systemet är byggt för maximal tillgänglighet och driftsäkerhet.

Snabb

Alltifrån databashanteringen till logiken är optimerade i flera steg för att Mobile LifeSaver alltid ska leverera maximal prestanda och SMS-livräddarna ska kunna nås av larm utan onödiga fördröjningar.

Beprövad

Mobile LifeSaver har varit i skarp drift sedan 2010 och tusentals larm har gått ut till SMS-livräddare sedan starten. Därför vågar vi påstå att vi kan lita på tekniken.

Flexibel

Den tekniska plattformen erbjuder flexibilitet och möjligheter till anpassning efter regionala förhållanden som till exempel population och geografiska förutsättningar, allt för att kunna optimera effektiviteten i varje region.

Enkel

Tack vare att SMS är inbyggt i existerande mobiltelefonnät finns infrastrukturen för Mobile LifeSaver redan på plats. Över 3 000 000 svenskar är dessutom utbildade i hjärtlungräddning. Sammantaget gör det att tjänsten är mycket enkel att införa.

Kostnadseffektiv

Eftersom Mobile LifeSaver utnyttjar existerande infrastruktur, existerande kunskap och tar till vara engagemanget hos frivilliga är det ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska dödligheten vid plötsligt hjärtstopp.

Att införa Mobile LifeSaver i verksamheten

Att införa Mobile LifeSaver i ett landsting är en process, men den förenklas av att infrastrukturen, mobiltelefonnätet och mobiltelefonerna, redan finns där liksom den tekniska lösningen som idag är aktiv och bevisligen fungerar. Dessutom är viljan från allmänheten att bidra också stor. Det finns i Sverige idag cirka 3 000 000 personer som är utbildade i hjärtlungräddning. Det ökar möjligheterna till en lyckad uppstart av Mobile LifeSaver.

Mobile LifeSaver är en komplett tjänst som rymmer allt från användarregistrering via webbformulär till teknisk och avtalsmässig hantering av SMS-trafik. Den levereras som ”Software as a Service” (SaaS). Med det menas att tjänsten körs i våra system på våra servrar, vilket gör att det inte finns något behov av att installera någon mjukvara hos larmcentralen. Det ger oss också möjligheten att garantera den höga quality-of-service som vi förväntar oss av ett system som räddar liv.

Vi bidrar med kompetens och erfarenhet när Mobile LifeSaver ska införas. Som en del av våra åtaganden hjälper vi till med implementationen och uppstarten, och vi ser till att utbilda personal. Vi har stor erfarenhet av att planera, utforma, genomföra, bedöma och hantera olika IT-projekt, både tekniskt och metodmässigt.

Utmärkelser

Mobile LifeSaver har tillsammans med projektet SMS Livräddare tilldelats följande utmärkelser:
• CIO Awards Årets Projekt 2014 Läs mer
• Årets tjänst på Telekomgalan 2013
• Kartografiska sällskapets innovationspris 2012
• Vitalisstipendiet 2012
• Östen Mäkitalos minnesstipendium 2012 Läs mer

Mer information

Vill du veta mer om Mobile LifeSaver?
• Lär dig mer om tekniken
• Ta reda på mer om att införa Moile LifeSaver
• Förstå mer om fördelarna med Mobile LifeSaver
• Begär en offert

Kontakta oss direkt. Ring eller skicka oss ett email.

Kontakta oss