Mobil kommunikation

En intelligent plattform för automatiserad och flexibel kommunikation

Vår ansats att erbjuda adaptiva lösningar för kommunikation byggda på en beprövad, skalbar och horisontell plattform låter hela organisationen dra nytta av fördelarna. Oavsett om lösningen är en kommunikationsplattform för många olika syften eller till för att lösa ett enda behov så hjälper vi våra kunder att förbättra kundupplevelsen och minska kostnaderna.

Etablera en grund för effektiv kommunikation

Skalbarhet genom volym, funktion och användare erbjuder effektivitet i verksamheten och undviker dubbelarbete i olika organisationsdelar. det ger dig en grund för mätbar personifierad och automatiserad kommunikation.

En partner för aktivering av meddelandetjänster

Med vår djupa expertis inom integrerade messaging-lösningar också i de mest komplexa miljöer, kan vi säkerställa att våra lösningar levererar en solid grund för bättre kommunikation.

Säkerställ bästa möjliga prestanda

Beprövad i mer än 100 stora integrationer hos Nordens största företag – vår plattform säkerställer högsta möjliga tillgänglighet och prestanda för kritiska tillämpningar genom sin design.

Dra nytta av en oberoende plattform

Lösningar för olika branscher inklusive, detaljhandel, försäkring, bank och finans, logistik och sjukvård delar en gemensam basplattform. Du drar nytta av den gemensamma funktionaliteten genom färre projektspecifika krav och minskad utveckling.

Förlita dig på vår support och drift

Vårt fokus på support och förvaltning säkerställer kvaliteten i drift och leverans.

Nå hela världen

Genom vårt starka nätverk av partners och operatörer når du 6 miljarder abonnenter runt om i världen.

Plattformen

 

Kontakta oss