Kundkommunikation

Lösningar för automatiska och interaktiva notifieringar genom hela kundlivscykeln

Bättre kundupplevelse med relevant kundkommunikation

Relevant kundkommunikation i vid rätt tillfälle hjälper till att skapa lojalitet och lojalitet är lönsamt. Lojala kunder stannar längre, köper mer och rekommenderar dig till vänner. Företag med en högre andel lojala kunder växer fortare än andra företag och har lägre kostnader.

Att skapa lojalitet genom kommunikation kan vara så enkelt som att notifiera kunderna, eftersom det skapar en känsla av att vara inkluderade och det skapar i sin tur tillfredsställelse. Att ge kunderna motsvarande möjlighet att notifiera dig kan vara lika viktigt för att fånga upp frågor, funderingar eller missnöje.

Idag finns det en uppsjö olika system som gör det möjligt att lägga över mycket service på kunden själv genom olika digitala självbetjäningstjänster. Även om automatiserad kommunikation och kundkontakt inte är en ersättning för mänsklig kontakt är den ett komplement som kan förbättra servicen och tillgängligheten och samtidigt minska kostnaderna för kundkommunikation.

För att vara effektivt och fungera väl måste kommunikationslösningarna som används vara integrerade med de system som innehåller kontaktuppgifter och kunddata, men också med de bakomliggande affärsprocesserna. Först då kan kommunikationen bli både personlig, relevant och välkomnas av kunden.

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande för kundkommunikation

SMS och messagingtjänster för kundkommunikation

SMS erbjuder ett antal unika fördelar för den som vill använda mobil kommunikation för att öka nöjdheten genom kundlivscykeln. En SMS-tjänst integrerad med ett CRM-, ERP,- eller kampanjsystem tillåter att kommunikationen blir en naturlig del i automatiserade affärsprocesser.

Vi erbjuder både API:er och fristående verktyg att hantera SMS-kommunikation med kunder och konsumenter.

Automatisering av processer

Förbättringar av affärsprocesser ger stora möjlighet till att öka kundnöjdheten. Genom att ge möjlighet för kunder att kommunicera och interagera med din organisation genom digitala tjänster kan de få snabbare svar och uppleva mindre krångel.

Vi erbjuder lösningar för process management och dynamic case management, analytics och robotic process automation.

Kontakta oss