Felnotifiering

Lösningar för proaktiv felnotifiering vid avbrott och andra problem med tjänster

Våra lösningar ger möjlighet att snabbt och proaktivt informera många kunder på en gång.

Företag och organisationer står inför stora kommunikationsutmaningar när störningar uppstår i tjänster. Personal i kundtjänst behöver då kunna hantera tillfälliga toppar i antalet inkommande kundsamtal. Det är annars stor risk att långa kötider leder till en försämrad kundupplevelse och missnöje. En proaktiv SMS-notifiering till kunder minskar trycket på personalen i kundtjänst och ger dem istället möjlighet att fokusera på att hålla en hög servicenivå. När fel har upptäckts och identifierats är kundnotifieringar ett viktigt steg i återställandet. Vi erbjuder integration med CRM och ERP-system via ett SMS-gateway API som tillåter fullständig automatisering från ditt nuvarande system. Du kan även använda vår webbaserade SMS-tjänst för att skicka ut meddelanden manuellt.

Kontakta oss