Email SMS

Med Email SMS skickar du enkelt SMS till en eller många, direkt från din e-post och oavsett var du är. Lika lätt är det att ta emot SMS.

Skicka och ta emot SMS som e-post

Email SMS är en molntjänst för att skicka och ta emot SMS i datorn. Du skickar ditt meddelande som e-post. Vi gör om det till ett SMS och skickar det vidare till din mottagares mobiltelefon. Samma sak om du vill ta emot SMS till din e-post, då tar vi emot det och gör om det från SMS till e-post och levererar det till din inbox. Kan det bli enklare än så?

Eftersom du använder ditt vanliga e-postprogram för Email SMS så har du tillgång till alla dina kontakter och kan använda samma adresslistor, grupper och liknande. Därför samlar du också din kommunikation på ett och samma ställe oavsett om du skickar det som e-post eller SMS.

Email SMS fungerar med alla e-postprogram – Email SMS är en molntjänst som gör att du kan använda vilket e-postprogram eller tjänst du vill, och du kommer igång på ett ögonblick utan att behöva installera något. Du använder samma funktioner för kontakter och hantering som för din vanliga e-post.

Skicka och ta emot SMS som e-post – Precis som när du skickar e-post kan du skicka SMS till flera mottagare samtidigt. Du kan använda adresslistor för att skicka till grupper om det stöds av din e-postklient. Du kan också använda din e-post för att ta emot SMS. Då tar vi emot SMS:et, gör om det till e-post och vidarebefordrar till dig. Vi hjälper dig med nummer för inkommande SMS och kopplar det till ditt konto.

2-vägs SMS – Du kan använda Email SMS tillsammans med 2-vägs SMS. Då skickas svar på dina SMS till din e-post tillsammans med det ursprungliga SMS:et. Du kan också få svar på SMS skickade från olike e-postadresser till en och samma inbox.

Långa SMS – 160 tecken räcker inte alltid. Därför kan du skicka långa meddelanden med Email SMS, upp till 804 tecken. Meddelandet delas då upp i flera SMS som sätts ihop igen i mottagarens telefon.

Du samlar din korrespondens – En fördel med att använda samma tjänst eller program som för e-post är att du samlar all din kommunikation på ett och samma ställe.

Global täckning – Du kan skicka SMS till ungefär 6 miljarder abonnenter i 243 länder runt om i världen direkt från din e-post.

SMS gateway – Email SMS använder vår SMS Gateway för att skicka och ta emot SMS genom en SMTP-koppling. Kopplingen gör det möjligt att integrera SMS i system och applikationer genom SMTP som API.

 

Kontakta oss