Automatiserad inkallelse

Spara tid och pengar med automatiserad mobil kommunikation istället för att manuellt ringa in personal

Att hitta rätt personal med rätt kompetens för att fylla tillfälliga vakanser eller för att få in förstärkningar kan ta väldigt mycket tid om det görs manuellt. Automatisering av inkallelseprocessen med intelligent mobil kommunikation erbjuder många fördelar.

Vi erbjuder fullt fullt automatiserade lösningar för att kalla in personal också med kort varsel. utifrån några få krav för vem som behövs (till exempel någon med en viss roll, kompetens eller placering) så hittar applikationen lämpliga kandidater u databasen, notifierar dem om möjligheten, validerar inkommande svar, tilldelar uppgiften eller arbetspasset till någon som accepterat, och notifierar alla som fått frågan om de är har blivit tilldelade eller ej.

Filtrering av kandidater garanterar att bara relevanta förfrågningar skickas ut. Automatisk filtrering av vem som ska få notifieringar baseras på konfigurerbara variabler, till exempel kvalifikationer, tillgänglighet eller var de befinner sig. Applikationen kan notifiera en person eller en mindre grupp i taget och eskalera till en nästa medarbetare eller en ny grupp om den inte lyckas tilldela tillräckligt många. På så vis undviker man att onödiga förfrågningar skickas ut.

 

Funktioner i lösningen


Ladda ned produktblad om Automatiserad inkallelse!

Automated transport crew call-out