Alarmering och akuta inkallelser

Automatiserad inkallelse av beredskapspersonal och nyckelpersoner

Vi erbjuder automatiserade lösningar som används för att alarmera och kalla in beredskapsteam vid akuta händelser. Våra lösningar automatiserar hela kedjan, från att lokalisera personal, verifiera om de är tillgängliga, kalla in de som behövs, och ta emot bekräftelser till att hålla beredskapsledare informerade om inkallelseprocessens fortskridande.

Att automatisera kommunikationen för att alarmera och kalla in personal vid incidenter ökar möjligheterna att snabbt och effektivt kunna svara på incidenten. Automatiseringen ökar hastigheten på kommunikationsprocessen som omedelbart når alla berörda parter, samtidigt som den frigör tid för incidenthanterare som istället kan fokusera på att hantera själva incidenten. När kommunikationen är automatiserad och process-driven undviker man fel som beror på den männskliga faktorn och säkerställer att processer efterlevs.

Funktioner i lösningen

Vid en incident används systemet för att kalla in olika kompetenser till ett beredskapsteam. Det kan vara samma personer varje gång eller baserat på roller där olika personer men med motsvarande kompetenser kan kallas in.

Inkallelsen startas genom ett fåtal klick i ett webbaserat och mobilanpassat gränssnitt. Systemet använder automatisk röstuppringning och SMS för att nå de resurser som behövs. Mottagarna svarar om de kan ta uppdraget eller om de inte kan. Om någon inte kan eller inget svar kommer inom en viss tid kontaktar systemet nästa person i listan. När alla positioner till beredskapsteamet har fyllts eller det inte finns någon mer att kontakta skickas en rapport via SMS till den som startade inkallelsen. Förloppet kan också följas i realtid på en webbaserad dashboard.

Personalinkallelse i akutsituationer med SMS

 

Ladda ned den kostnadsfria produktfoldern här!